คู่มือไซส์และทรง (US)

ถุงมือเด็กผู้หญิง

ถุงมือเด็กผู้หญิง

มือ: ที่มือข้างถนัด ให้วัดจากฐานของฝ่ามือจนถึงปลายสุดของนิ้วกลาง จากนั้นใช้ตารางเพื่อค้นหาไซส์ถุงมือ UA ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณนอกจากนี้ คุณสามารถวัดเส้นรอบวงของฝ่ามือบริเวณใต้นิ้วมือของคุณได้อีกด้วย
ตารางไซส์
เด็กโต
  ฝ่ามือถึงนิ้ว
YM 61/4 - 61/2
YL 61/2 - 63/4
YXL 63/4 - 7
เด็กโต
  ฝ่ามือถึงนิ้ว
YM 16 - 17
YL 17
YXL 17 - 18
ค่าวัดตามตารางมาตราฐาน อาจมีคลาดเคลื่อน
INCHES CENTIMETERS
ตารางไซส์