FASTER,

FARTHER.

หนาและยืดหยุ่นดี พร้อมเชื่อมต่อกับแอป UA MapMyRun™ ได้ด้วย

FASTER,

FARTHER.

หนาและยืดหยุ่นดี พร้อมเชื่อมต่อกับแอป UA MapMyRun™ ได้ด้วย

ใส่รองเท้ารุ่นใหม่ของเรา แล้ววิ่งไปให้สุด

UA Flow Velociti Wind 2

เร็ว. เบา.

ไม่มีลิมิต.

เบาขั้นสุด ยืดหยุ่นได้ดี เบรกแน่น ให้คุณวิ่งและเคลื่อนไหวได้เร็วอย่างใจ

UA Flow Velociti Wind 2

เร็ว. เบา.

ไม่มีลิมิต.

เบาขั้นสุด ยืดหยุ่นได้ดี เบรกแน่น ให้คุณวิ่งและเคลื่อนไหวได้เร็วอย่างใจ