คู่มือไซส์และทรง (US)

ร้องเท้าเด็กผู้หญิง

ร้องเท้าเด็กผู้หญิง

เท้า: เราเริ่มต้นจากขนาดเท้าจริง ซึ่งหมายถึงความยาวจากส้นเท้าถึงปลายเท้าค่าการวัดดังกล่าว (ในหน่วยเซ็นติเมตร) ได้ถูกนำมาแปลงเป็นขนาดมาตรฐานของเรา

หากต้องการวัดเท้าของคุณที่บ้าน ให้วางเท้าและวาดเส้นตามรูปทรงของเท้าลงบนกระดาษและวัดขนาดจากส้นเท้าจนถึงปลายเท้าหากขนาดที่วัดได้อยู่ตรงกลางระหว่างสองตัวเลขในตาราง เราแนะนำให้เลือกขนาดที่ใหญ่กว่าโปรดทิ้งน้ำหนักตัวลงบนเท้าของคุณให้เต็มที่ขณะทำการวัด โดยวาดเส้นตามขอบเท้าลงบนแผ่นกระดาษและวัดขนาดจากส้นเท้าจนถึงปลายเท้าหากขนาดที่วัดได้อยู่ตรงกลางระหว่างสองตัวเลขในตาราง เราแนะนำให้เลือกขนาดที่ใหญ่กว่าโปรดทิ้งน้ำหนักตัวลงบนเท้าอย่างเต็มที่ขณะวาดเส้นโปรดทราบว่า การวัดขนาดเท้าให้แม่นยำที่สุดควรวัดในช่วงครึ่งหลังของวัน

เราได้จัดทำตารางไซส์ขึ้นมาเพื่อไม่ให้การค้นหาขนาดรองเท้าที่เหมาะสมกับบุตรหลานของคุณเป็นเรื่องยากเกินไป*เนื่องจากการแปลงหน่วยเมตริก/อิมพีเรียล อาจมีบางกรณีที่ขนาดแบบ US สองขนาดจะเท่ากับขนาดแบบ UK หนึ่งขนาดหรือหรือขนาดในหน่วยเซนติเมตรหนึ่งขนาด

ตารางไซส์
นิ้ว ไซส์ Euro ไซส์ UK ไซส์ US
3 1/8 17.5 1.5 2K
3 1/2 18.5 2.5 3K
4 19.5 3.5 4K
4 1/4 21 4.5 5K
4 5/8 22 5.5 6K
5 1/8 23.5 6.5 7K
5 1/2 25 7.5 8K
5 3/4 26 8.5 9K
6 1/4 27 9.5 10K
6 5/8 27.5 10 10.5K
6 3/4 28 10.5 11K
7 29 11 11.5K
71/4 29.5 11.5 12K
7 1/3 30 12 12.5K
7 5/8 31 12.5 13K
7 3/4 32 13.5 1
8 33 1 1.5
8 1/4 33.5 1.5 2
8 1/3 34 2 2.5
8 5/8 35 2.5 3
8 3/4 35.5 3 3.5
9 36 3.5 4
9 1/4 36.5 4 4.5
9 1/4 37.5 4.5 5
9 1/2 38 5 5.5
9 1/2 38.5 5.5 6
9 5/8 39 6 6.5
9 3/4 40 6 7
ซ.ม ไซส์ Euro ไซส์ UK ไซส์ US
8 17.5 1.5 2K
9 18.5 2.5 3K
10 19.5 3.5 4K
11 21 4.5 5K
12 22 5.5 6K
13 23.5 6.5 7K
14 25 7.5 8K
15 26 8.5 9K
16 27 9.5 10K
16.5 27.5 10 10.5K
17 28 10.5 11K
17.5 29 11 11.5K
18 29.5 11.5 12K
18.5 30 12 12.5K
19 31 12.5 13K
20 32 13.5 1
20.5 33 1 1.5
21 33.5 1.5 2
21.5 34 2 2.5
22 35 2.5 3
22.5 35.5 3 3.5
23 36 3.5 4
23.5 36.5 4 4.5
23.5 37.5 4.5 5
24 38 5 5.5
24 38.5 5.5 6
24.5 39 6 6.5
25 40 6 7
ค่าวัดตามตารางมาตราฐาน อาจมีคลาดเคลื่อน
INCHES CENTIMETERS
ตารางไซส์