คู่มือไซส์และทรง (US)

ถุงมือผู้หญิง

ถุงมือผู้หญิง

มือ: ที่มือข้างถนัด ให้วัดจากฐานของฝ่ามือจนถึงปลายสุดของนิ้วกลาง จากนั้นใช้ตารางเพื่อค้นหาไซส์ถุงมือ UA ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณนอกจากนี้ คุณสามารถวัดเส้นรอบวงของฝ่ามือบริเวณใต้นิ้วมือของคุณได้อีกด้วย
ตารางไซส์
WOMEN’S SIZE Hand Circumference (in) Hand Length (in)
XS 5 ¾ – 6 ¼ 6 – 6 ¼
SM 6 ⅜ – 6 ⅞ 6 ⅜ – 6 ⅝
MD 7 – 7 ½ 6 ¾ - 7
LG 7 ⅝ – 8 ⅛ 7 ⅛ – 7 ⅜
XL 8 ¼ – 8 ¾ 7 ½ - 7 ¾
WOMEN’S SIZE Hand Circumference (cm) Hand Length (cm)
XS 14.6 - 15.9 15.2 - 15.9
SM 16.2 - 17.5 16.2 - 16.8
MD 17.8 - 19.1 17.1 - 17.8
LG 19.4 - 20.6 18.1 - 18.7
XL 21.0 - 22.2 19.1 - 19.7
INCHES CENTIMETERS
ตารางไซส์
ผู้หญิง ฝ่ามือถึงนิ้ว
XS 53/4 - 61/4
S 61/4 - 61/2
M 61/2 - 63/4
L 63/4 - 7
XL 7 - 71/4
ผู้หญิง ฝ่ามือถึงนิ้ว
XS 141/2 - 16
S 16 - 161/2
M 161/2 - 17
L 17 - 18
XL 18 - 181/2
 
ค่าวัดตามตารางมาตราฐาน อาจมีคลาดเคลื่อน