คู่มือไซส์และทรง (US)

ถุงมือผู้ชาย

ถุงมือผู้ชาย

มือ: ที่มือข้างถนัด ให้วัดจากฐานของฝ่ามือจนถึงปลายสุดของนิ้วกลาง จากนั้นใช้ตารางเพื่อค้นหาไซส์ถุงมือ UA ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณนอกจากนี้ คุณสามารถวัดเส้นรอบวงของฝ่ามือบริเวณใต้นิ้วมือของคุณได้อีกด้วย
ตารางไซส์
MEN’S SIZE Hand Circumference (in) Hand Length (in)
SM 7 – 7½ 6 ⅞ – 7 ⅛
MD 7 ⅝ – 8 ⅛ 7 ¼ – 7 ½
M/L 7 ⅞ – 8 ½ 7 ⅜ – 7 ¾
LG 8 ¼ – 8 ¾ 7 ⅝ – 7 ⅞
XL 8 ⅞ – 9 ⅜ 8 - 8 ¼
XXL 9 ½ – 10 8 ⅜ – 8 ⅝
MEN’S SIZE Hand Circumference (cm) Hand Length (cm)
SM 17.8 - 19.1 17.5 - 18.1
MD 19.4 - 20.6 18.4 - 19.1
M/L 20.0 - 21.6 18.7 - 19.7
LG 21.0 - 22.2 19.4 - 20.0
XL 22.5 - 23.8 20.3 - 21.0
XXL 24.1 - 25.4 21.3 - 21.9
MEN'S SIZE Hand Circumference (in) Hand Length (in)
SM-C 7 ⅜ – 7 ⅞ 6 ¾ – 7
MD-C 8 – 8 ½ 7 ⅛ – 7 ⅜
M/L-C 8 ¼ – 8 ⅞ 7 ¼ - 7 ⅝
LG-C 8 ⅝ – 9 ⅛ 7 ½ – 7 ¾
XL-C 9 ¼ – 9 ¾ 7 ⅞ – 8 ⅛
MEN'S SIZE Hand Circumference (cm) Hand Length (cm)
SM-C 18.7 - 20.0 17.1 - 17.8
MD-C 20.3 - 21.6 18.1 - 18.7
M/L-C 20.9 - 22.5 18.4 - 19.4
LG-C 21.9 - 23.2 19.1 - 19.7
XL-C 23.5 - 24.8 20.0 - 20.6
INCHES CENTIMETERS
ตารางไซส์
ผู้ชาย ฝ่ามือถึงนิ้ว
XS 6 3/4 - 7
S 7 - 7 1/4
M 7 1/4 - 7 1/2
L 7 1/2 - 7 3/4
XL 7 1/4 - 8
XXL 8 - 8 1/4
  ฝ่ามือถึงนิ้ว
S-C 67/8 - 71/8
M-C 71/8 - 73/8
M/L-C 71/4 - 71/2
L-C 73/8 - 75/8
XL-C 71/2 - 77/8
ผู้ชาย ฝ่ามือถึงนิ้ว
XS 17 - 18
S 18 - 181/2
M 181/2 - 19
L 19 - 191/2
XL 191/2 - 20
XXL 20 - 21
  ฝ่ามือถึงนิ้ว
S-C 17.5 - 18
M-C 18 - 18.5
M/L-C 18.5 - 19
L-C 18.5 - 19.5
XL-C 19 - 20
 
ค่าวัดตามตารางมาตราฐาน อาจมีคลาดเคลื่อน