สวมรองเท้าสีใหม่

ห้ามพลาดกับรองเท้าคู่เดียวเท่านั้นที่มี 2 โหมด ดึงส้นขึ้นระหว่างฝึกซ้อม และพับส้นลงระหว่างฟื้นฟูร่างกาย

สวมรองเท้าสีใหม่

ห้ามพลาดกับรองเท้าคู่เดียวเท่านั้นที่มี 2 โหมด ดึงส้นขึ้นระหว่างฝึกซ้อม และพับส้นลงระหว่างฟื้นฟูร่างกาย

UA SlipSpeed™

PURE PERFORMANCE.

VERSATILE FOOTWEAR.


UA SlipSpeed™

PURE PERFORMANCE.

VERSATILE FOOTWEAR.


PATENT-PENDING DESIGN

ALL TECHED OUT

They grip like nothing else, fit perfectly, and the convertible heel goes up for training mode, flips down for recovery mode.

PATENT-PENDING DESIGN

ALL TECHED OUT

They grip like nothing else, fit perfectly, and the convertible heel goes up for training mode, flips down for recovery mode.

GALLERY