“YOU’VE GOT

TO RAISE THE BAR”

"ฉันร่วมใน Project Rock นี้เพราะมันเป็นโปรเจ็กต์ที่สร้างแรงจูงใจได้ดีมากๆ นอกจากจะทำให้ตัวเองทำได้ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยคนอื่นให้ทำได้เหมือนกัน" - ลินด์เซย์ วอนน์

“YOU’VE GOT

TO RAISE THE BAR”

"ฉันร่วมใน Project Rock นี้เพราะมันเป็นโปรเจ็กต์ที่สร้างแรงจูงใจได้ดีมากๆ นอกจากจะทำให้ตัวเองทำได้ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยคนอื่นให้ทำได้เหมือนกัน" - ลินด์เซย์ วอนน์

FASTER,

FARTHER.

หนาและยืดหยุ่นดี พร้อมเชื่อมต่อกับแอป UA MapMyRun™ ได้ด้วย

FASTER,

FARTHER.

หนาและยืดหยุ่นดี พร้อมเชื่อมต่อกับแอป UA MapMyRun™ ได้ด้วย

THE INNOVATION THAT

ADAPTS TO YOU 

ไอเท็มใหม่ กระชับทุกการเคลื่อนไหวยิ่งกว่าเดิม ด้วยผ้า UA RUSH™ ใส่สบายเหมือนไม่ได้ใส่

THE INNOVATION THAT

ADAPTS TO YOU 

ไอเท็มใหม่ กระชับทุกการเคลื่อนไหวยิ่งกว่าเดิม ด้วยผ้า UA RUSH™ ใส่สบายเหมือนไม่ได้ใส่